Sports FAQ
Home / Basketball

CBA North and South what are the team

apollo9452010-04-14 10:10:53 +0000 #1
breakdown. Thank you
picasso062010-04-14 10:14:52 +0000 #2
now 17 teams, the North: Xinjiang Guanghui, Shandong Gold, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Tianjin Rong Gang, Qingdao Double Star, Beijing Shougang Group, Shanxi Fen Southern District: Guangdong, Dongguan New century, Jiangsu Durmast, the Shanghai Sharks, Zhejiang Guangsha, Zhejiang Chaozhou, Fujian SBS, Bayi Rockets

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category