Sports FAQ
Home / Football

Chinese soccer team who played 东亚四强赛 big list?

Yi six-party talks2010-03-26 09:10:44 +0000 #1

jiancangfeng2010-03-26 09:13:07 +0000 #2
goalkeepers

Yang Zhi (Beijing), Zeng Cheng (Henan), Guan Zhen (Jiangsu);

defender

Zhao (Henan), Dewey, Sun Xiang (Shanghai), Ho Yang (Tianjin ), Rong Hao (Jiangsu), LIU Jian-Ye, Wang Qiang (Changsha), Zhang Lin Peng (East Asia), Feng Xiao Ting (Jeonbuk);

intermission

Yang Hao, Huang Bowen (Beijing), Yan-feng (Changchun), Zhao Xuri (Dalian ), Deng Zhuo Xiang (Jiangsu), at sea (Shaanxi), Jiang Ning (Qingdao);

Striker

Gao Lin (Shanghai), Qu Bo (Qingdao), Yang (Liaoning), Wu Lei (East Asia)

sports .qq.com/a/20100204/001019.htm
Junventus302010-03-26 09:29:29 +0000 #3
goalkeepers

Yang Zhi (Beijing), Zeng Cheng (Henan), Guan Zhen (Jiangsu);

defender

Zhao (Henan), Dewey, Sun Xiang (Shanghai) Ho Yang (Tianjin), Rong Hao (Jiangsu), LIU Jian-Ye, Wang Qiang (Changsha), Zhang Lin Peng (East Asia), Feng Xiao Ting (Jeonbuk);

intermission

Yang Hao, Huang Bowen (Beijing), Yan-feng (Changchun) , Zhao Xuri (Dalian), Deng Zhuo Xiang (Jiangsu), at sea (Shaanxi), Jiang Ning (Qingdao);

Striker

Gao Lin (Shanghai), Qu Bo (Qingdao), Yang (Liaoning), Wu Lei (East Asia)

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category