Sports FAQ
Home / Football

2006 Asian World Cup qualifying competition the Chinese team roster

vaykor2010-04-10 13:10:13 +0000 #1

ruanfei3452010-04-10 13:18:32 +0000 #2
Goalkeepers: Li Leilei, Li Shuai, Sun Shoubo;

Defenders: John Dewey, Zhang Yaokun, Li Weifeng, Ji Mingyi, Zhang Yonghai;

Midfielders: Li Tie, Tao Wei, Cao Yang, Zhao Junzhe, ZOU Jie, Li Yan, Wang Liang, Zhao Xuri, Hao Junmin, Shao Jiayi Forwards: Dong, Chen Tao, Li Yi, Han Peng, Shi Jun. (
Zhen Qiu fans Ⅱ2010-04-10 13:55:01 +0000 #3
Liu Yunfei Li

Hao Haidong Li Jinyu

Weifeng Xu Yunlong Zhao Junzhe

Dewey

Tao Wei Shao Jiayi

Li Yi

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category