Sports FAQ
Home / Soccer

South Korea's Park Ji-sung on the play do

Prince の dance2010-03-24 18:11:48 +0000 #1

u_look_like_sb2010-03-24 18:25:54 +0000 #2
No play, no players on both sides of the Liu-yang

Chinese team played lineup: 22 - Yang Zhi; 20 - Rong Hao, 2 - Dewey, 4 - Feng Xiaoting , 45 - Zhang Lin Peng; 15 - Hao Yang, 39 - Zhao Xuri (71 minutes, 42 - Yan Feng); 21 - at sea, 8 - Deng Zhuo Xiang (87 minutes, 5 - Zhao Peng), 11 - Qu Bo; 17 - Gao Lin (64 minutes, 19 - Jiang Ning)

Korean team played lineup: 1 - Lee Woon-jae; 2 - Jiang Min-shou, 5 - Guo Tai-fai, 4 - Cho Yong-Heng, Li Zhengxiu (15 minutes, 14 - Park Joo-ho); 10 - Kim Doo-hyun (62 minutes, 22 - Lu Bing Jun), 8 - Kim Jung-woo, 6 - Li Cheng-Lie, 19 - Xinjiong Min; 20 - Lee Dong-gook, 11 - Lee Geun-ho (46 minutes, 9 - Lee Seong-Ruan)

South Korea's Lee Dragon, Park Ji-sung and other overseas player is not effective appearance
081,3812010-03-24 18:40:06 +0000 #3
not on
zhuppg2010-03-24 18:47:43 +0000 #4
South Korea did not come back all the European players

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category